IATF 16949:2016 – Często Zadawane Pytania (FAQ) (PL) – ebook

0.00 netto

Standard IATF 16949:2016, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku. W odpowiedzi na pytania, zadawane przez uznane jednostki certyfikujące IATF oraz interesariuszy, opracowano zestawienie Często Zadawanych Pytań (FAQ), stanowiących zbiór pytań i odpowiedzi, które zostały poddane przeglądowi przez IATF. O ile nie wskazano inaczej, Często Zadawane Pytania mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania.

Często Zadawane Pytania są objaśnieniem istniejących wymagań IATF 16949:2016. FAQ 1-11 zostały wydane po raz pierwszy w październiku 2017 a następnie były kilkukrotnie aktualizowane i rozszerzane o kolejne punkty. Ostatni rewizja Często Zadawanych Pytań (FAQ) 1-29 została wydana w październiku 2019. 

Oryginalna wersja w języku angielskim znajduje się na oficjalnej stronie IATF: https://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/iatf-169492016-faqs/

Kategoria:

Opis

Standard IATF 16949:2016, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku. W odpowiedzi na pytania, zadawane przez uznane jednostki certyfikujące IATF oraz interesariuszy, opracowano zestawienie Często Zadawanych Pytań (FAQ), stanowiących zbiór pytań i odpowiedzi, które zostały poddane przeglądowi przez IATF. O ile nie wskazano inaczej, Często Zadawane Pytania mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania.

Często Zadawane Pytania są objaśnieniem istniejących wymagań IATF 16949:2016. FAQ 1-11 zostały wydane po raz pierwszy w październiku 2017 a następnie były kilkukrotnie aktualizowane i rozszerzane o kolejne punkty. Ostatni rewizja Często Zadawanych Pytań (FAQ) 1-29 została wydana w październiku 2019. 

Oryginalna wersja w języku angielskim znajduje się na oficjalnej stronie IATF: https://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/iatf-169492016-faqs/